Loading...

Tradycyjne tańce polskie – warsztat dla początkujących

Warsztat pomyślany jest jako spójne wprowadzenie w niezwykły świat tańców wirowych: oberka i polki. W trakcie rozmaitych ćwiczeń rytmicznych, gier, zabaw i eksperymentów ruchowych sprzyjających indywidualnym poszukiwaniom i improwizacji, uczestnicy będą mieli szansę doświadczyć niejako od wewnątrz dwójkowego i trójkowego metrum, które jest podstawą wszystkich polskich tańców tradycyjnych. Dzięki temu uczestnicy warsztatu zdobędą umiejętności, które ułatwią im również wejście w świat lokalnej beskidzkiej tradycji tanecznej. Tańce zaprezentowane zostaną w wersji in crudo, autentycznej, niestylizowanej, wyuczonej bezpośrednio od wciąż jeszcze żyjących tancerzy ze wsi. Warsztaty poprowadzi Emilia Herda

DSC_8904

DSC_8902

DSC_8918

Organizator:

Mecenat:PARTNER FUNDACJA PZU

Partnerzy: