Loading...

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA DZIECI I REGULAMIN ZAJĘĆ

ORGANIZACJA ZAJĘĆ DLA DZIECI
I REGULAMIN ZAJĘĆ DZIECIĘCYCH W RAMACH RODZINNEGO TABORU
W ZAWADCE RYMANOWSKIEJ

 1. Dzieci w Klubiku z Tradycjami będą podzielone na kilka grup około 15 – osobowych, podobnych wiekowo. W razie potrzeby, aby Państwa dziecko było w jednej grupie z jakimś innym dzieckiem, prosimy o zaznaczenie tego w formularzu zgłoszeniowym. Każda z grup będzie miała swojego opiekuna. Zajęcia w grupach będą prowadzone równolegle i będą trwały 2 godz.: od godz. 10.00 do 12.00. Czas od godz. 12.00 do 13.00 wszystkie grupy będą spędzać razem w dużej sali w Domu Ludowym – na tańcach i zabawach przy kapeli na żywo
 2. Rodzice zapisujący dzieci na zajęcia potwierdzają poprzez wysłanie zgłoszenia, że zapoznali się z organizacją zajęć, akceptują niniejszy Regulamin.
 3. Liczba dzieci biorących udział w zajęciach jest ograniczona i udział zależy od kolejności zgłoszeń, potwierdzonych płatnością.
 4. W zajęciach mogą uczestniczyć dzieci (dzieci 2 – 5 letnie z rodzicami), którzy mają wykupiony karnet.
 5. Zajęcia będą odbywać się w kilku grupach wiekowych:
  - dzieci 0 – 2 lata z rodzicami – w Farfurni od poniedziałku do piątku w godz. 8.30 – 9.00
  -
  dzieci 2 – 5 lat z rodzicami - w Farfurni od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 11.00. oraz 12.15 – 13.00
  - dzieci 5 – 12 lat bez rodziców – w Klubiku z Tradycjami w centrum Zawadki Rymanowskiej od poniedziałku do piątku w godz. 10.00 – 13.00
  dzieci 8 – 12 lat
 6. Dziecko 2 – 5 lat uczestniczy w zajęciach z dorosłym opiekunem i w trakcie zabawy pozostaje pod jego stałą opieką. Proponujemy tę grupę dzieciom, które nie chodzą do przedszkola lub mogą mieć kłopot z rozstaniem z rodzicem.
 7. W Klubiku z Tradycjami dziecko może pozostać na warsztatach samo, pod warunkiem, że nie ma problemu z rozstaniem z rodzicami. W przeciwnym razie obecność rodzica jest niezbędna, przynajmniej na poniedziałkowych zajęciach
 8. W czasie zajęć dzieci nie mogą same oddalać się z miejsca zajęć.
 9. Przed rozpoczęciem pierwszych zajęć Klubiku z Tradycjami w centrum wsi zostanie stworzona lista dzieci, które mają uczestniczyć w zajęciach. Codziennie przed zajęciami i po ich zakończeniu o godz. 13.00 ta lista będzie sprawdzana.
 10. Rodzice, którzy odbierają dziecko z Klubiku z Tradycjami wcześniej niż o godz. 13.00, zobowiązani są do zgłoszenia tego faktu opiekunowi grupy. Dziecko nie może wyjść z zajęć bez powiadomienia o tym prowadzącego.
 11. Za transport dzieci do „Klubiku z Tradycjami” i z powrotem odpowiadają rodzice.
 12. Po zajęciach dzieci są punktualnie odbierane z miejsca, w którym odbywały się zajęcia przez rodziców, opiekunów lub osób upoważnione na piśmie. Odpowiedzialność organizatora za opiekę kończy się z chwilą zakończenia zajęć przez prowadzących.
 13. W każdym innym czasie, niż podczas zajęć w Klubiku z Tradycjami w centrum wsi – dzieci przebywają na Rodzinnym Taborze pod opieką rodziców.
 14. Informujmy, że zajęcia będziemy dokumentować (zdjęcia i filmy), dla potrzeb promocji projektu oraz sprawozdania z jego realizacji. Zgoda na fotografowanie wymagana jest na formularzu zgłoszeniowym.

Organizator:

Mecenat:PARTNER FUNDACJA PZU

Partnerzy: