Loading...

Regulamin uczestnictwa w Rodzinnym Taborze

 1. Aby zgłosić się na Tabor, należy
  – wypełnić formularz,
  – dokonać pełnej wpłaty za karnet na rachunek
  nr: 70 8642 1096 2010 9604 7453 0001 Podkarpacki Bank Spółdzielczy w Dukli, Stowarzyszenie Karpatka; z dopiskiem Tabor Rodzinny, nazwisko i imię uczestnika wykupującego karnet
 2. Zachęcamy do opłacania przelewem także kosztów wyżywienia – bardzo to ułatwi pracę kuchni. Jest to możliwe do 10 czerwca (opcja najtańsza). Prosimy o wpłaty przelewem Farfurnia – Michał Kacprzyk, nr konta: 71 2030 0045 1110 0000 0301 0580 Szczegóły: http://rodzinnytabor.pl/zakwaterowanie/ . Płatności za posiłki można dokonać również gotówką na Taborze.
 3. Dołączenie do grup warsztatowych w trakcie trwania festiwalu możliwe tylko za zgodą prowadzącego zajęcia, o ile będą miejsca.
 4. O kolejności rezerwacji miejsc warsztatowych o ograniczonej dostępności decyduje data wpływu przelewu z opłatą.
 5. Osoby niepełnoletnie, które uczestniczą w Taborze pozostają pod opieką dorosłych opiekunów. Wyjątkiem jest czas „Klubiku z tradycjami” od poniedziałku do piątku, kiedy to zapisane na listę dzieci przebywają pod opieką instruktorów od godz. 10 do 13.15. Regulamin „Klubiku z tradycjami” jest dostępny poniżej;
 6. Za transport dzieci do „Klubiku z Tradycjami” i z powrotem odpowiadają rodzice;
 7. Ubezpieczenie N.W. uczestnicy wykupują samodzielnie; organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za wypadki i krzywdy (odpukać) poniesione przez uczestników w trakcie spotkań warsztatowych i wydarzeń festiwalowych; Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki i zaginione. instrumenty prosimy chronić w zamkniętych pomieszczeniach.
 8. W razie zgubienia abonamentu na posiłki nie ma możliwości wystawienia duplikatu.
 9. W przypadku rezygnacji z udziału w Taborze, zgłoszonej:
  – przed 30 maja – dokonana wpłata za warsztaty zostanie zwrócona z potrąceniem w wysokości 25 zł;
  – w okresie 1 czerwca – 31 czerwca – dokonana wpłata za Tabor Rodzinny zostanie zwrócona z potrąceniem 20 % wartości wykupionego karnetu;
  – od 1 lipca – dokonana wpłata w całości zasili budżet festiwalu.
 10. Udział w wydarzeniach Taboru oznacza zgodę na rejestrowanie wizerunku przez organizatorów w ramach wykonywania dokumentacji wydarzenia (wideo, audio, foto) dla potrzeb promocji projektu oraz sprawozdania z jego realizacji. Zgoda na fotografowanie wymagana jest na formularzu zgłoszeniowym. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
 11. Otrzymanie wpłaty i rezerwację miejsc warsztatowych potwierdzimy e-mailem najpóźniej w pierwszą niedzielę po wpłynięciu przelewu.
  Wszelkie pytania prosimy kierować na adres kontakt@rodzinnytabor.pl

 

 

Organizator:

Mecenat:PARTNER FUNDACJA PZU

Partnerzy: