RodzinnyTabor.pl

Dom, Ogród, Budownictwo, Rodzina, Lifestyle

Dom Remont

Odległość garażu

Jeżeli jesteśmy właścicielami działki budowlanej oraz posiadamy swój domek jednorodzinny, musimy sobie zdawać sprawę z tego, że budując cokolwiek na naszej działce powinniśmy działać w granicach prawa. Jeżeli chodzi o najróżniejsze przepisy – muszą one wkraczać w nasze życie prywatne, ponieważ zapobiegają one tym samym niebezpieczeństwom jakie mogłyby nas spotkać, gdybyśmy ich nie przestrzegali.

Odległość garażu od granicy działki

Prawo nakazuje nam także zachować odpowiednią odległość pomiędzy garażem, a granicą działki. Jest to spowodowane najczęściej planami zagospodarowania przestrzennego, na które nie mamy zupełnie wpływu. Ponadto taki garaż (wolno stojący) można zbudować minimum 4 metry od granicy działki, ale wtedy garaż musi być zwrócony ku zabudowie jednorodzinnej ścianą z drzwiami albo ścianą z oknem. Przepisy pozwalają nam także na wybudowanie garażu wolno stojącego minimum 3 metry od granicy działki, gdy nie posiadamy żadnych otworów w ścianie zwróconej ku zabudowie jednorodzinnej.

Jakie mamy jeszcze przepisy odnośnie odległości garażu od granicy działki?

Inny przepis natomiast mówi nam natomiast o tym, że możemy wybudować taką działkę na co najmniej 1,5 metra od granicy działki albo bezpośrednio przy tej granicy działki, pod warunkiem, że działka ta nie jest szersza niż 16 metrów. Długość naszego garażu wolno stojącego nie może być także większa niż 6,5 metra, a wysokość niniejszego garażu nie może być wyższa od 3 metrów. Jeżeli jednak mamy do czynienia z drogą publiczną – tutaj już przepisy art. 43 ust. 1 Ustawy o drogach publicznych mówią nam o tym, jak powinniśmy wybudować nasz garaż.

A co z innymi przepisami?

Przepisy mówiące nam o obiektach budowlanych przy drogach publicznych mówią nam także o tym jaka musi być odległość od zewnętrznej krawędzi jezdni do garażu wolno stojącego. Jest to co najmniej w terenie zabudowy 30 metrów przy autostradzie, 20 metrów przy drodze ekspresowej, przy drodze ogólnodostępnej w terenie zabudowanym jest to co najmniej 10 metrów (droga krajowa), 8 metrów (droga wojewódzka), jak i 6 metrów (w wypadku drogi gminnej). Jeśli mamy do czynienia z miejscem poza terenem zabudowy – jest to co najmniej 50 metrów przy autostradzie, 40 metrów przy drodze ekspresowej, 25 metrów przy drodze krajowej, 20 metrów przy drodze wojewódzkiej, jak i 15 metrów przy drodze gminnej. Musimy się stosować do tych przepisów. Gwarantują nam one bezpieczeństwo.