Loading...

Rodzinny Tabor w Zawadce Rymanowskiej

Drodzy Rodzice, drogie Dzieci!
Trzecia edycja Rodzinnego Taboru już za nami! Bardzo dziękujemy za współtworzenie naszego festiwalu uczestnikom, wolontariuszom, mieszkańcom Zawadki Rymanowskiej, ojcu Ksaweremu, „Tereściakom”, Gminie Dukla, naszym Partnerom oraz Grantodawcom – Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwu Podkarpackiemu. Do zobaczenia za rok!

słoneczko www


Kliknij tu i obejrzyj film o Rodzinnym Taborze
..
Na Rodzinnym Taborze w Zawadce spotykają się pasjonaci i naukowcy, amatorzy i profesjonaliści, mistrzowie i uczniowie, muzykanci w wieku od kilku do stu lat, ze wsi i z miasta…
Wszystkich łączy ciekawość tradycji i chęć doświadczania jej całym sobą.
..

.

 

III edycję projektu dofinansowano ze środków
Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego i Województwu Podkarpackiego

oraz dzięki wsparciu Gminy Dukla

Tak było w zeszłym roku

Organizator: Stowarzyszenie Karpatka

kontakt@rodzinnytabor.pl

Tel. 501 655 632

 

 

 

 

Organizator:

Mecenat:

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Województwa Podkarpackiego. Partner Strategiczny: Gmina Dukla

Partnerzy: